[Arduino] Self-Balancing robot. Demo xe tự cân bằngSau vài lần thử tốc và và lần sửa thiết kế cấu trúc lẫn chiều cao thì cũng ra được cái gọi là self-balancing (tạm dịch: xe tự cân bằng) =))) 1 trong…

source